ห้องนั่งเล่น - Smart Living Room

Smart living room 2018-05-10T07:01:31+00:00

ระบบป้องกันอัคคีภัย

ระบบป้องกันไฟไหม้

  • ระบบจะแจ้งเตือนมายังมือถือทันทีที่ตรวจพบควันไฟ

  • การระงับเหตุไฟไหม้ อัคคีภัยจะทำได้อย่างรวดเร็ว

  • สามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลัน

สมาร์ทโฮมอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้

สั่งการได้ด้วยปุ่มเดียว

การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

  • สามารถควบคุมอุปกรณ์ผ่านทาง สวิทช์รีโมท หรือ โทรศัพท์มือถือ

  • สามารถตั้งคำสั่งเป็นชุดเพื่อสั่งการทำงาน เช่น กดปุ่มคำสั่ง ”Home theatre” ม่านไฟฟ้าจะปิด โทรทัศน์ เครื่องเสียงและเครื่องปรับอากาศจะถูกเปิด แสงไฟในห้องจะค่อยๆหรี่ลง

  • ควบคุมสวิทช์หรี่ไฟ สามารถช่วยในการสร้างบรรยากาศภายในห้อง

สมาร์ทโฮมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

รักษาคุณภาพอากาศภายในห้อง

ควบคุมอุณหภูมิ คุณภาพของอากาศ

  • เมื่อประตูและหน้าต่างของห้องถูกปิด ตัวตรวจจับก๊าช CO2 จะทำงานร่วมกับเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ เพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศให้มีความสดชื่นอยู่เสมอ

  • ควบคุมการปิดเปิดเครื่องปรับอากาศ ปรับอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องนั่งเล่นให้มีความเหมาะสม

สมาร์ทโฮมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

พร้อมพูดคุย?

ยินดีให้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบ้านสมาร์ทโฮมตลอดเวลา ทีมงานยินดีให้คำแนะนำ

ติดต่อเรา